Новости

Есенски сестрински средби - Трето известување

Организацискиот одбор на медицински сестри и техничари при ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски од Скопје организира Есенски сестрински средби во втората половина на Ноември под мотото: “Сестринската професија – наука и уметност насочена кон промовирање на квалитетен живот на индивидуите и семејствата......

Есенски сестрински средби - Второ известување

Организацискиот одбор на медицински сестри и техничари при ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски од Скопје организира Есенски сестрински средби во втората половина на Октомври под мотото: “Сестринската професија – наука и уметност насочена кон промовирање на квалитетен живот на индивидуите и семејствата...

Есенски сестрински средби во првата половина на месец Октомври

Организацискиот одбор на медицински сестри и техничари при ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски од Скопје организира Есенски сестрински средби во првата половина на месец Октомври во Скопје под мотото: “Сестринската професија – наука и уметност насочена кон промовирање на квалитетен живот на индивид...

Партнери

Услуги

Оддели

Клиниката е составена од повеќе од 15 оддели со врвни доктори од различни супспецијалности.

Центри

Единствениот републички центар за изгореници во клиниката за хируршки болести „Св.Наум Охридски“.