Новости

Есенски сестрински средби - Второ известување

Организацискиот одбор на медицински сестри и техничари при ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски од Скопје организира Есенски сестрински средби во втората половина на Октомври под мотото: “Сестринската професија – наука и уметност насочена кон промовирање на квалитетен живот на индивидуите и семејствата...

Есенски сестрински средби во првата половина на месец Октомври

Организацискиот одбор на медицински сестри и техничари при ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски од Скопје организира Есенски сестрински средби во првата половина на месец Октомври во Скопје под мотото: “Сестринската професија – наука и уметност насочена кон промовирање на квалитетен живот на индивид...

Делегација од одделот за Трауматологија присуствуваше на конгрес во Р.Србија

Делегација од одделот за Трауматологија во состав од: Д-р Небојша Настов, Асс. Д-р Горан Алексовски, Д-р Ангелина Крстева, Д-р Биљана Цветановска Илиевски, Д-р Ристо Тодоров, Д-р Лабинот Бектеши и Д-р Дарко Димитровски, присуствуваше на четвртиот конгрес во организација на Српската Трауматолошка...

Партнери

Услуги

Оддели

Клиниката е составена од повеќе од 15 оддели со врвни доктори од различни супспецијалности.

Центри

Единствениот републички центар за изгореници во клиниката за хируршки болести „Св.Наум Охридски“.