Новости

ЈАВЕН ОГЛАС Број 2/2020

ЈАВЕН ОГЛАС Број 2/2020 За вработување помошно-технички лица на неопределено време

ЈАВЕН ОГЛАС Број 1/2020

Ј А В Е Н О Г Л А С Број 1/2020 За вработување на здравствен работник на неопределено време

Објава на јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК Бр.1/2019 за избор на правно лице кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Партнери

Услуги

Оддели

Клиниката е составена од повеќе од 15 оддели со врвни доктори од различни супспецијалности.

Центри

Единствениот републички центар за изгореници во клиниката за хируршки болести „Св.Наум Охридски“.