Одделението за Детска хирургија брои 5 доктори. Раководител д-р Александар Христов, специјалист по општа и детска хирургија, д-р Мари Кудјан и д-р Илирјана Шеху специјалисти по детска хирургија и д-р Марко Николоски специјалист по општа хирургија.

Иако мало ова одделение секојдневно згрижува голем број деца до 15 годишна возраст со акутни и хронични хируршки заболувања.
Секојдневно се работи еднодневна хирургија на најчестите хируршки заболувања во детска возраст како ингвинална хернија и неспуштени тестиси.

На нашето одделение се работат и лапароскопски интервенции, најчесто апендектомии и варикоцели.

Огромен е бројот на трауматизирани деца , како скршеници на скелетот така и мекоткивни повреди кои се третираат на нашиот оддел. Изгореници во детската возрст, како и останати процедури од пластична хирургија спаѓаат во секојдневните активности на одделот.