Одделот за Васкуларна Хирургија при нашата клиника обезбедува превенција, нега, и згрижување на пациентите со Васкуларни хируршки заболувања.
Елективните и ургентни хируршки интевенции се надополнети со современ постоперативен третман и рехабилитација на пациентите.
Ова е обезбедено со нашиот тим на врвни Васкуларни хирурзи и сестри со големо искуство во својата пракса.
Нашиот оддел исто така располага со Васкуларна лабораторија за ултразвучна дијагностика.

Нашите Васкуларни хирурзи обезбедуваат целосен програм на Васкуларни хируршки опции за нашите пациенти:

• Поправање на Абдоминална аортална анеуризма со отворена хирургија.
• Директна и индиректна Реваскуларизација на заболувања на крвните садови на горните и долните екстремитети со отворена хирургија.
• Лекување на артеријска инсуфициенција на долните екстремитети со Периферна артеријска болест (ПАД).
• Превенција, Дијагностика и Хируршки третман на Примарна и секундарна инсуфициенција на вените на долните екстремитети.
• Амбулантска флебектомија.
• Венски пристап.

Хируршки тим:
Прим Др. Бранко Јордановски, специјалист по Општа и Васкуларна Хирургија
Др. Горги Решов, специјалист по Општа и Васкуларна Хирургија.
Др. Игор Костов Мр. Сци. специјалист по Општа и Васкуларна Хирургија.
Др. Никола Нане, лекар на специјализација.