Контакт инфо

ЈЗУ-Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св.Наум Охридски-Скопје“ се наоѓа во строгиот центар на градот, во непосредна близина на Градски Трговски Центар-ГТЦ и Зелено пазарче.

Адреса: 11-ти Октомври 53,
Место: Скопје, Македонија
Контакт телефони:
Портпарол 1 07хххххх
Портпарол 2 07xxxxxxx
Шалтер 023235083
Р Т Г Шалтер 023235042
Р Т Г Техничари 023235029
Секретар на медицински директор 023235020
Секретар на организационен директор 023235048
Главна сестра 023235007
Оддел за висцерална и абдоминална хирургија - А 023235013
Оддел за абдоминална хирургија - Б 023235030
Оддел за трауматологија и оддел за неурохирургија 023235014
Оддел за урологија 023235025
Оддел за пластична и реконструктивна и оддел за детска хирургија 023235019
Оддел за васкуларна хирургија 023235017
Оддел за интензивна нега 023235026
Ургентна амбуланта 023235050
Абдоминална амбуланта 023235078
Трауматолошка амбуланта 023235064
Уролошка амбуланта 023235081
Васкуларна амбуланта и неурохируршка амбуланта 023235022
Амбуланта за пластична и реконструктивна хирургија 023235085
Амбуланта за детска хирургија 023235066
Анестезиолошка амбуланта 023235098
Лабораторија 023235028
Трансфузиологија 023235027

Контакт форма