Оддел Оддел за абдоминална хирургија Б
Специјализант по дигестивна хирургија
Телефон:
Е-маил: