Оддел Васкуларна хирургија
Субспецијалист Васкуларен Хирург
Телефон:
Е-маил: