Оддел Оддел за интензивно лекување
Специјалист анестезиолог
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Gordana.Oranska@gradskahirurgija.org.mk
Завршил Медицински факултет на УКИМ Скопје во 1995 год,
а во 2004 специјализација по анестезиологија и интензивно лекување.
Вработена во УКХБ Св Наум Охридски од 1998 година.