Оддел Оддел за интензивно лекување
Специјалист анестезиолог
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Aleksandra.Shikovska@gradskahirurgija.org.mk
Завршила Медицински факултет на УКИМ Скопје во 1998 год,
а во 2014 специјализација за анестезиологија и интензивно лекување.
Вработена во УКХБ Св Наум Охридски од 2011 година.