Оддел Оддел за интензивно лекување
Специјалист анестезиолог
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Vesna.Mitasova@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет на УКИМ Скопје во 2004 год,
а во 2010 год специјализација по анестезиологија и интензивно лекување.
Запишала магистерски студии во 2004 год.
Вработена во УКХБ Св Наум Охридски од 2011 година.