Оддел Оддел за интензивно лекување
на специјализација
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Marija.Vasik@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет при УКИМ Скопје 2009год.
Од 2010 год е на специјализација по Анестезиологија и Интензивно Лекување.
Вработена во УКХБ Св Наум Охридски од 2014 година.