Оддел Оддел за интензивно лекување
на специјализација
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Nebil.Abas@gradskahirurgija.org.mk
Завршил медицински факултет при УКИМ Скопје 2008год,
од 2011 год е на специјализација по Анестезиологија и Интензивно Лекување.
Вработен во УКХБ Св Наум Охридски од 2011 година.