Оддел Урологија
на специјализација по урологија
Телефон: 02/3235-025
Е-маил: Vedat.Baktesi@gradskahirurgija.org.mk