Оддел Оддел за абдоминална хирургија Б
Супспецијалист по дигестивна хирургија
Телефон: 02/3235-030
Е-маил: Zanita.Jovanovska@gradskahirurgija.org.mk