Оддел Оддел за абдоминална хирургија Б
Специјалист по општа хирургија
Телефон: 02/3235-030
Е-маил: Valon.Saliu@gradskahirurgija.org.mk