Оддел Оддел за неврохирургија
Специјалист по неврохирургија
Телефон: 02/3235-014
Е-маил: Ljupco.Pemovski@gradskahirurgija.org.mk