Оддел Оддел за неврохирургија
Специјалист по општа хирургија
Телефон: 02/3235-014
Е-маил: Martin.Bajlozov@gradskahirurgija.org.mk