Оддел Оддел за детска хирургија
Специјалист по детска хирургија и општа хирургија
Телефон: 02/3235-032
Е-маил: Aleksandar.Hristov@gradskahirurgija.org.mk
Во тек на специјализацијата по детска хирургија која ја завршува 1994, престојува 2 месеца во Националниот институт за итна медицина Пирогов во Софија, Бугарија.
Успешно ја завршува работилницата за минимална инвазивна хирургија во Лидс, Велика Британија 2003 год, како и работилницата за третман на хипоспадија во Виена, Австрија 2006 год.
Учесник е на многубројни меѓународни и национални конгреси со свои трудови.
Вработен во ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ од 1990 год. како општ хирург.
Раководител на одделение за детска хирургија од 2002 год.
Претседател на Здружението под детски хирурзи на Македонија бил од 2002-2004.