Оддел Оддел за детска хирургија
Специјалист по детска хирургија
Телефон: 02/3235-032
Е-маил: Mari.Kudjan@gradskahirurgija.org.mk
Во тек на специјализацијата по детска хирургија, престојува 6 месеца во Болницата за детски болести Некер во Париз, Франција и истата ја завршува 1999 год.
Учесник е на работилниците за изгореници, во Белград, Србија, Третман на хипоспадија во Ниш, Србија.
Престојува 1 месец во детската болница д-р Сами Улис во Анкара во 2011 год.
Со свои трудови учесник е на многу меѓународни и национални конгреси.
Вработена во ЈЗУ Св.Наум Охридски од 1993.
Претседател на Здружение на детски хирурзи на Македонија во периодот од 2012-2014 година.