Оддел Пластична хирургија
Супспецијалист по пластична хирургија
Телефон: 02/3235-096
Е-маил: Elizabeta.Obocki@gradskahirurgija.org.mk
Завршила Медицински Факултет на УКИМ Скопје во 1993 год.
Специјализација по Општа хирургија заврила 2005 год,
а Субспецијализација по Пластична и Реконструктивна Хирургија завршила 2014 год.
Во 1997 започнала со постдипломски студии по Хирургија.
Од 2008год. до 2015год. била асистент по предметот Хирургија при Медицински Факултет на УКИМ.
Вработена во УКХБ „Св. Наум Охридски“ од 1997 година.