Оддел Лабораторија
Специјалист по мед.биохемија
Телефон: 02/3235-028
Е-маил: Violeta.Todorova@gradskahirurgija.org.mk
2001 година Специјализација по медицинска биохемија
1994 “Универзитет Св. Кирил и Методиј “-Медицински факлутет- Скопје
1997- сега ЈЗУ Универзитетска Клиника по хируршки болести“Св.Наум Охридски”- Скопје