Оддел Оддел за радиодијагностика
Специјалист по радиодијагностика
Телефон: 02/3235-029
Е-маил: Tanja.Petrovska@gradskahirurgija.org.mk