Оддел Оддел за радиодијагностика
Специјалист по радиодијагностика
Телефон: 02/3235-029
Е-маил: Antonio.Gligorievski@gradskahirurgija.org.mk
2011 –запишана на Докторски студии на Медицински факултет Скопје
1998-2000 година стручен престој на радиолошко одделени при Периферната општа болница Хипократио во Солун,Грција
1996-2000 година Специјализација по радиодијагностика
1984-1989 година “Универзиете Кирил и Методиј “-Медицински факлутет Скопје
2010-.. ЈЗУ Универзитетска Клиника по хируршки болести“Св.Наум Охридски”-Скопје
2014-.. раководител на РЕ Рентген при Универзитетска Клиника по хируршки болести“Св.Наум Охридски”-Скопје
1993-2010 година вработена во Институт за белодробни заболувања кај децата-Скопје
Македонски мајчин јазик
Англиски-активно/ пасивно
Грчки-активно
Српски-активно/ пасивно
Бугарски активно