Оддел Оддел за висцерална и абдоминална хирургија А
Специјалист по општа хирургија
Телефон: 02/3235-013
Е-маил: Stojanco.Jovanov@gradskahirurgija.org.mk