Оддел Оддел за висцерална и абдоминална хирургија А
Специјалист по општа хирургија, на супспецијализација
Телефон: 02/3235-013
Е-маил: Gjorgi.Stavridis@gradskahirurgija.org.mk