Оддел Оддел за висцерална и абдоминална хирургија А
Супспецијалист по дигестивна хирургија
Телефон: 02/3235-013
Е-маил: Tahir.Shenol@gradskahirurgija.org.mk