Оддел Оддел за висцерална и абдоминална хирургија А
Специјалист по општа хирургија
Телефон: 02/3235-013
Е-маил: Izmit.Vejseli@gradskahirurgija.org.mk
Доктор на медицина,
Специјалист по општа хирургија,
Магистер по здравствен менаџмент.
Редовно вработен на Клиниката од 2004 година на одделот Абдоминална хирургија А.
Претходни вработувања: Министерство за здравство на Р.М. и во Минхен (München), Германија.
Германски
Италијански
Англиски
Хрватски
Албански