Оддел Оддел за абдоминална хирургија Б
на специјализација
Телефон: 02/3235-013
Е-маил: Burim.Elezi@gradskahirurgija.org.mk