Оддел Оддел за радиодијагностика
Специјалист по радиодијагностика
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Dino.Mojsilovik@gradskahirurgija.org.mk