Делегација од одделот за Трауматологија присуствуваше на конгрес во Р.Србија

Делегација од одделот за Трауматологија во состав од: Д-р Небојша Настов, Асс. Д-р Горан Алексовски, Д-р Ангелина Крстева, Д-р Биљана Цветановска Илиевски, Д-р Ристо Тодоров, Д-р Лабинот Бектеши и Д-р Дарко Димитровски, присуствуваше на четвртиот конгрес во организација на Српската Трауматолошка Асоцијација кој се оддржа во Врњачка Бања, Р.Србија во периодот од 23-26.09.2015 година.