Годишна сметка за 2020 година

ЈЗУ Универзитетска клиника по хирурски болести Св.Наум Охридски -11 Октомври бр.53-Скопје едб.4030005578940 и мб.6072011 следејќи ги измените на законот за изменување и дополнување за законот за сметководсво за буџетите ...
Повеќе...

Годишен извештај за 2020 година

Годишен извештај за 2020 година
Повеќе...