Објава на јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК Бр.1/2019 за избор на правно лице кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.
Повеќе...

Квартален извештај од 01.01.2019 до 30.06.2019 год.

ЈЗУ Универзитетска клиника по хирурски болести Св.Наум Охридски -11 Октомври бр.53-Скопје едб.4030005578940 и мб.6072011 следејќи ги измените на законот за изменување и дополнување за законот за сметководсво за буџети...
Повеќе...