Есенски сестрински средби - Трето известување

Организацискиот одбор на медицински сестри и техничари при ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски од Скопје организира Есенски сестрински средби во втората половина на Ноември под мотото: “Сестринската професија ...
Повеќе...

Есенски сестрински средби - Второ известување

Организацискиот одбор на медицински сестри и техничари при ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски од Скопје организира Есенски сестрински средби во втората половина на Октомври под мотото: “Сестринската професи...
Повеќе...